Sunday, March 05, 2006

Masturbation in showers

ไม่รู้จะบอกว่าไงดี เรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ ... แต่อ่านแ้ล้วขำมากๆ แต่รู้สึกจะโหดร้ายเนอะ จับตรวจ DNA นี่จะเจอมั้ยเนี่ย สงสัยตอนรัน Electrophoresis คงจะต้องทำให้ Sperm แต่ละตัว แยกจากกันเสียหน่อย ไม่งั้นก็ Proof ไม่ได้อยู่ดีว่าของใคร 5555

No comments: