Monday, June 05, 2006

คนใจง่าย...

เพลงโปรโมตอััลบั้มใหม่ของ ไอซ์ แห่ง First stage show. เพลงน่ารัักซะจริงๆ

* จั๊ด จ้า ด่า ด้า จั๊ด จั๊ด จ้า ด่า ด้า... ฮู้ว
จั๊ด จ้า ด่า ด้า จั๊ด จั๊ด จ้า ด่า ด้า... ฮู้ว
จั๊ด จ้า ด่า ด้า จั๊ด จั๊ด จ้า ด่า ด้า... ฮู้ว
จั๊ด จ้า ด่า ด้า จั๊ด จั๊ด จ้า ด่า ด้า...

ถูกใจเธอจนได้ ถูกใจเธอจนได้
เมื่อเธอมาทำให้ จิตใจของฉันเต้นรัว
ยิ่งเจอก็ยิ่งชอบ ยิ่งชอบก็ยิ่งกลัว รู้ไหมคนดี

บางทีเธอก็ใช่ บางทีก็ไม่ใช่
ดูเธอมีใจให้ แต่บางทีเหมือนไม่มี
ก็เดาใจเธอยาก ไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไง

** อย่าทำให้รัก เดี๋ยวมันหลง เดี๋ยวมันรัก
ฉันตั้งหลักไม่ทัน เดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหว
รักมันปักหัวใจทำไง จะดึงออกไป ก็ดึงไม่ออก
อย่าทำให้คิด ถ้าไม่รักฉันสักนิด
เข้าใจผิดขึ้นมา ฉันไม่รับผิดชอบ....
มาทำให้เคลิ้มตลอด ถ้าเผลอไปกอด แล้วเธอจะว่ายังไง

(ซ้ำ *)

ก็คนมันใจง่าย ก็เลยชอบคนง่าย
อย่าเลยเธอฉันไหว้ อย่าทำให้ฉันใจสั่น
บอกมาแค่สั้นๆ ถ้ารักฉันเหมือนกัน ก็ว่ากันไป

No comments: