Sunday, July 09, 2006

Ubuntu Screenshot

กว่าจะลงได้เสร็จเรียบร้อย ก็ใช้เวลาไปกว่า 5 วันครับ มือใหม่หัดใช้ก็แบบนี้แหละ
แต่พอเสร็จก็เรียบร้อยสวยงามดีไม่น้อย งุงิ

No comments: