Sunday, August 27, 2006

Destiny : AF

หรือเพราะโชคชะตาส่งเราให้เกิดมาคู่กัน
ฉันจึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่
หรือเพราะความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ
และฉันก็บังเอิญได้รักเธอคนนี้

* เหมือนเส้นด้ายบางๆเชื่อมโยงให้ใจได้ผูกพัน
คิดไหมเพราะอะไร แค่ตาสบตาเท่านั้นก็ซึ้งใจ
ฉันไม่รู้จริงๆ เหตุผลอะไรไม่สำคัญ
แค่ใจตรงกันก็เกินพอแล้ว

** รักเธอ รักเธอ รู้เพียงเท่านั้น
แม้เราบังเอิญได้พบกัน หรือ ฟ้าบันดาลให้พบเธอ
เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ
แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน

ฉันรู้ว่าเธอ คือ อีกครึ่งชีวิตที่หายไป รู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้
ฉันรู้เพียงเธอทำให้ ฉันสุขใจตั้งมากมาย
รู้ รักคืออะไร ก็เพราะเธอคนนี้

เธอ คือคนที่รอ คนที่ใจขอมา ฟ้าส่งเธอ ให้กัน
ไม่ว่านานเท่าไร ก็จะรัก รักเธอ มั่นใจว่าเธอ คือคนนั้น

No comments: