Friday, December 08, 2006

My Type :: Personality Test

ไปแอบได้เว็บมาจากของพี่ Ford ก็เลยไปลองเล่นดูบ้าง ก็ได้ผลตามที่คิดจริงๆด้วย
ผมแอบคิดในใจว่า จะต้องเป็น Priest แหงๆ....
ผลที่ได้ก็คือ...และแล้วก็ไม่พ้นจาก Priest จริงๆ ในเว็บเล่าว่า

ดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของคนรอบข้าง คิดถึงปัญหาของคนอื่น มากกว่าปัญหาของตัวเอง พยายามทำตัวเป็นที่รักของคนอื่น ด้วยการให้ ยกย่อง "ความรัก" เหนือสิ่งอื่นใด บางทีก็ชอบกะเกณฑ์คนอื่น ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคน

อ่านเต็มที่นี่ และลองเล่นได้ที่นี่

No comments: