Tuesday, April 17, 2007

ขัณฑสกร ไม่ใช่ saccharine

ก๊อปปี้มาทั้งดุ้นเลยแล้วกันนะ เค้าเขียนไว้ดีแล้ว
ขัณฑสกร ยาจากหยดน้ำบนต้นไม้ ?

ผู้อ่านอาจเคยได้พบเห็น คำว่า "ขัณฑสกร" และ "ซัคคารีน" เพราะเคยมีผู้รู้หลายท่านเปิดประเด็นเขียนเรื่องดังกล่าวเผยแพร่ ไปแล้วหลายท่าน แต่ปัจจุบันยังมีผู้เข้าใจผิดคิดว่า "ขัณฑสกร" คือ ซัคคารีน (โซเดียมซัคคารีน) หรือที่เรียกกันว่า "น้ำตาลเทียม" กันอยู่มากที่จริงมันเป็นคนละสิ่งกัน

หากเราจะใช้หลักวิเคราะห์ช่วงเวลาการเกิดและใช้คำศัพท์ ก็จะพิสูจน์ทราบได้ทันที "ซัคคารีน(saccharine)" เป็นสารเคมีให้ความหวานที่ถูกสังเคราะขึ้นโดยบังเอิญ ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1879 (พ.ศ.2422) ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ของไทยเรา สารนี้ถูกสังเคราะห์โดยนักวิจัยสหรัฐอเมริกาที่ชื่อ Ira Remsen และ Constantine Fahlberg แห่งมหาวิทยาลัย จอหน์ ฮอบกินส์ และได้ตั้งชื่อ ตามสูตรเคมี เรียกใช้กันหลายชื่อซึ่งก็มี ซัคคารีน รวมอยู่ด้วย

ส่วนคำว่า "ขัณฑสกร " มีปรากฏอยู่แล้วตามคัมภีร์ยาไทยแผนโบราณ, ตามสมุดข่อย หรือแผ่นหินที่สลักไว้ที่วัดโพธิ์ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 และที่เก่ากว่านั้น ก็ยังมีปรากฏในตำราโอสถพระนารายณ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยตำรายาของไทยอธิบายไว้ว่า ขัณฑสกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งมีหลายชนิดและ มีแหล่งกำเนิดต่างๆ กันดังนี้

1. ขัณฑสกรที่เกิดจากหยาดน้ำค้างซึ่งตกค้างอยู่บนใบไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ต้นขัณฑสกร ต้นไม้นี้อยู่ในต่างประเทศ ขัณฑสกรนี้จะหาได้ในฤดูหนาว เมื่อน้ำค้างตกลงมาขังอยู่ตามใบต้นขัณฑสกรในเวลากลางคืน รุ่งเช้าก็ไปเก็บใส่กระบอกไม้ไผ่แขวนไว้จนน้ำค้างแห้ง ก็จะได้ขัณฑสกรเป็นเกร็ดสีขาวนวลมีรสหวานจัดจนขม ขัณฑสกรนี้มีสรรพคุณใช้บำรุงกำลัง ทำให้ปัสสาวะคล่องแก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอแก้กระหายน้ำ

2. ขัณฑสกรที่เกิดจากน้ำอ้อย สรรพคุณใช้บำรุงธาตุ บำบัดฝีผอมเหลือง

3. ขัณฑสกรที่ทำขึ้นจากน้ำผึ้ง รวงที่เกิดริมฝังทะเล มีสรรพคุณแก้นิ่วแก้ท้องมาน แก้สะอึก แก้กำเดา แก้ไข้เซื่องซึม แก้จุดเสียด ลมพิษ คอแห้ง

4. ขัณฑสกรที่เกิดจากเกสรบัวหลวง รสหวานจัดจนขม สรรพคุณเหมือนข้อ 1

ส่วน ' ยาจากหยดน้ำบนใบต้นไม้ 'นั้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่สหรัฐอเมริกามีรายงานจากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์พบว่า บรรดาต้นพืชเป็นแหล่งผลิตสร้างสสารทุกๆ สิ่งตั้งแต่วัคซีนไปถึงพลาสติก โดยเฉพาะ
โปรตีนที่ได้จากเนื้อเยื่อต้นพืชนั้นถ้าใช้วิธีสกัดออกมาจะยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง

จึงทดลองหาวิธีให้พืชคายสารโปรตีนออกมาในรูปของหยดน้ำค้าง ที่พบตามใบไม้ ที่จริงจะเรียกว่า 'น้ำค้าง' ก็ไม่ถูกต้องเพราะน้ำค้างเกิดจากภายนอก จากสภาพอากาศกลั่นตัวลงมา แต่การคายตัวของสารโปรตีน (หรือสารอื่นๆ) ออกมาให้เห็นเป็นหยดน้ำบนใบไม้ เกิดจากภายในเซลของพืช เราเรียกขบวนการนี้ว่า 'กัตเตชั่น' (Guttation) กล่าวคือในระหว่างตอนกลางคืนใบไม้ของพืชจะระเหยไอความชื้นออกมาได้น้อย ฉะนั้นจะเกิดความดันของเหลวขึ้นภายในเซลพืชจะดันเอาของเหลวออกนอกเซลพืช ในของเหลวนี้ก็จะมีพวกโปรตีนอยู่ด้วย

ด้วยหลักการนี้เองนักวิทยาศาสตร์พยายาม ทดลองกับต้นใบยาสูบเพื่อให้มันได้ผลิตของเหลวโปรตีนออกมา 3 ชนิดในรูป ของน้ำค้างตอนเช้ามืด พวกเขาหวังว่าในอนาคตจะทดลองกับพืชชนิดอื่นๆ เช่น หญ้า ,มะเขือเทศ และสามารถนำไปเตรียมยา, วัคซีนต่อไป หยาดหยดน้ำ ของสารของเหลวภายในต้นพืชนี้เมื่อมาพบเห็นในตอนเช้าจึงดูเหมือนน้ำค้างมาก

ฉะนั้น ขัณฑสกรตามการบันทึกที่คนโบราณว่าไว้นั้น อาจจะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันค้นพบและดำเนินการวิจัยอยู่ก็ได้ และในเมื่อขบวนการกัตเตชั่นนี้เกิดขึ้นได้กับบรรดาต้นไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งต้นไม้
แต่ละชนิดมีสสารให้คุณสมบัติทางยาแตกต่างกันไป จึงก็อาจทำให้เกิดขัณฑสกรชนิดต่างๆ ได้

อ้างอิงจาก http://www.gpo.or.th/various_pharmacy/guttation.html

No comments: