Monday, March 31, 2008

Specific ของไฟล์ที่จะใช้งานกับ ROKR E2 ได้

จดเอาไว้กันลืม
 1. MP3 Encoding เป็น ID3V2.3 UTF16
 2. Video MP4
 • Video codec MPEG4 or H.263 320x240 FR15 Bit rate 296 Kbps
 • Audio codec AAC 44000 stereo bitrate 64 kbps

Tuesday, March 18, 2008

แฉจะจะซุปไก่สกัด คุณค่าแค่น้ำประปา

แฉจะจะซุปไก่สกัด คุณค่าแค่น้ำประปา

ม.มหิดล/มูลนิธิเพื่อผู้ บริโภค สถาบันวิจัยโภชนาการมหิดล แจงให้เห็นกันจะจะ ซุปไก่สกัดยี่ห้อดังมีคุณค่าสารอาหารด้อยกว่าไข่ไก่และนม ชี้คนไทยขาดความรู้ต้นเหตุตกเป็นเหยื่อขณะที่ตลาดอาหารเสริมกว่า 3 พันล้านยั่วน้ำลายผู้ผลิตเร่งโหมโฆษณา เลี่ยงบาลีไม่เคยบอกถึงคุณค่าทางอาหารด้านแพทยสภาออกกฎเข้มห้ามหมอยุ่งกับ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประเภท หากฝ่าฝืนมีสิทธิ์ถูกพักใบอนุญาต ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาระบุ การดื่มซุปไก่สกัดแล้วทำให้คลื่นสมองแอลฟ่าเพิ่มขึ้นช่วยให้ความจำดีขึ้น เป็นงานวิจัยเกินจริง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอัดยับทั้งผู้ผลิตและคนทำหนังโฆษณา ควรมีจรรยาบรรณกันบ้างเผยเคยเตือนกันแล้วแต่ไม่มีคนเชื่อ ข้างผู้บริหารเซเรบอสยังปิดปากเงียบ

จากกรณีที่สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา (อย.) ได้สั่งเบรกโฆษณาซุปไก่สกัดตรา "แบรนด์" ชุดล่าสุดที่ได้นำแพทย์ชื่อดังมาเป็นพรีเซ็ตเตอร์ เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑ์ชัดเจนที่ห้ามนำแพทย์หรือนักวิชาการสาขาใดมาเป็น ผู้นำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยได้สื่อภาพเด็กเมื่อได้ดื่มซุปไก่สกัดแล้วจะมีพลังงานไปเลี้ยงสมองมาก ขึ้น ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทเซเรบอสเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้รับปากกว่าจะพิสูจน์ ให้เห็นถึงผลการวิจัยก่อนนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาที่ระบุว่าเป็นเพียงสารคดีให้ ความรู้อีกครั้ง

เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารในจำนวนเงิน 40-42 บาท

พลังงาน (กิโลแคลอรี) - ซุปไก่สกัด 13 - ไข่ไก่ 2,187 - นมกล่อง 775
โปรตีน ( กรัม ) - ซุปไก่สกัด 3 - ไข่ไก่ 176 - นมกล่อง 42
ไขมัน ( กรัม ) - ซุปไก่สกัด 0 - ไข่ไก่ 154 - นมกล่อง 40
แคลเซียม (มิลลิกรัม ) - ซุปไก่สกัด 0.5 - ไข่ไก่ 824 - นมกล่อง 1,475
เหล็ก (มิลลิกรัม ) - ซุปไก่สกัด 0.25 - ไข่ไก่ 42 - นมกล่อง 1.25

สถาบันวิจัยชี้จุดอ่อนคนไทย
ขาดความรู้ต้นเหตุ "เหยื่อ"

รศ. ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย "สยามธุรกิจ" ว่า ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องโภชนาการอาหารกับสุภาพเป็นอย่าง มากว่าอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวันมีสารอาหารอะไรบ้างที่ร่างกายต้อง การทั้งนี้สารอาหารที่จำเป็นต่อการบำรุงร่างกายและสมองประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน ทั้งสี่ชนิดนี้เป็นอาหารที่มีความจำเป็นมากต่อร่างกายที่ผู้บริโภคต้องรับ ประทานให้ครบถ้วนในแต่ละวัน โดยไม่ต้องไปพึ่งพาอาหารประเภทบำรุงร่างกายแต่อย่างใด

จากความไม่ รู้ดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริโภคจำนวนมากได้หันไปเลือกซื้อสินค้าตามที่โฆษณา ทางสื่อทีวีและหนังสือพิมพ์ที่มีการโอ้อวดสรรพคุณว่า มีสารอาหารที่ครบถ้วนผสมอยู่ ตัวอย่างเช่น สินค้าบำรุงร่างกายประเภทซุปไก่สกัดที่ระบุว่าดื่มแค่เพียงขวดเดียวก็ สามารถทดแทนอาหารได้ครบถ้วน ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการบางรายพบช่องว่างทางการตลาดที่มีโอกาส เติบโตได้อีกมาก ดังนั้นจึงได้โหมโฆษณาเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกดื่มมากขึ้น

อย่าง ไรก็ตาม ที่ผ่านมาผู้ประกอบการซุปไก่สกัดเหล่านี้ไม่เคยแจ้งข้อมูลว่าอาหารประเภท นี้มีคุณค่าทางสารอาหารอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่จะบอกเพียงแค่ส่วนผสมกับคาราเมลเท่านั้น ขณะที่ฉลากจะระบุรายละเอียดเพียงว่าเด็ก, สตรีมีครรภ์, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้อ่อนเพลียเท่านั้นที่เลือกรับประทานได้

ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าอาหารบำรุงร่างกายที่มีการโฆษณา ทางทีวี ส่วนใหญ่มักจะนำเสนอว่าสินค้าของตนได้ผ่านการตรวจสอบและการวิจัยจากสถาบัน ชื่อดังในต่างประเทศ แต่ในกรณีของซุปไก่สกัดไม่สามารถให้คำแนะนำผู้บริโภคในเรื่องคุณค่าทาง โภชนาการได้ ทำให้ผู้บริโภคขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แต่ก็หลงซื้อเพราะความเข้าใจผิด

ในเรื่องนี้หน่วยงานของภาครัฐที่ รับผิดชอบดูแลด้านอาหารควรเร่งดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าของการโฆษณา ยิ่งปัจจุบันกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรง มีผู้ผลิตสินค้าจำนวนมากเข้าสู่วงการอาหารซึ่งมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย ซึ่งมาตรการหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาคือการบังคับ ให้ติดฉลากข้อมูลทางโภชนาการว่ามีคุณค่าทางอาหารอย่างไร

"ผมเห็น ว่าโฆษณาดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและหลงเชื่อจะเห็นว่าแม้ท่ามกลาง ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ผู้คนมีรายได้ลดลง แต่บางรายต้องมาเสียเงินทองในการเลือกซื้ออาหารบางประเภทที่ไม่มีคุณค่าโดย ใช่เหตุ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกซื้ออาหาร"

รศ.ดร. ทรงศักดิ์ กล่าวว่า ตนขอเสนอแนะหลักวิธีปฏิบัติของผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร บำรุงร่างกาย 3 ประการคือ 1. ต้องกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ 2. ดูแลเรื่องสุขภาพจิต และ 3. ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นยาวิเศษต่อร่างกาย ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายสูง

แจงให้เห็นกันจะจะ
ซุปไก่คุณค่าด้อยกว่าไข่-นม

สำหรับ สารอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับนั้น หากผู้บริโภคซื้อซุปไก่สกัด 1ขวดรับประทานจะได้รับสารพลังงานเข้าสู่ร่างกายเพียง 13 กิโลแคลอรี่เท่านั้นขณะที่หากบริโภคไข่ไก่จะมีสารพลังงานสูงถึง 2,187 กิโลแคลอรี่และนมสด 775 กิโลแคลอรี่ ส่วนสารโปรตีนซุปไก่ 1 ขวดมีเพียง 3 กรัม หากบริโภคไข่ไก่ในจำนวนเงินที่เท่ากันจะได้คุณค่าสารโปรตีนสูงถึง 176 กรัม และนมกล่องจะได้คุณค่าสารโปรตีน 42 กรัม

ส่วนสารไขมันซุปไก่ สกัด 1 ขวดเท่ากับ 0 กรัมไข่ไก่ 154 กรัมและนม 40 กรัมและสารแคลเซียมซุปไก่สกัดมีเพียง 0.5 มิลลิกรัม ขณะที่ไข่ไก่มีสูงถึง 824 มิลลิกรัมและนม 1,475 มิลลิกรัมซึ่งที่ผ่านมาผู้บริโภคเองยังขาดข้อมูลส่วนนี้เปรียบเทียบให้เห็น สารอาหารในแต่ละประเภท

หมอคนดังยันซุปไก่เยี่ยม
ลดความเครียด-ความจำแม่น

ก่อน หน้านี้ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดตรา "แบรนด์" ได้นำเสนอผลงานการวิจัยแจกจ่ายให้สื่อมวลชนชิ้นหนึ่งของรศ.ดร.นัยพินิจ คชภักดี ผู้อำนวยการโครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารในการปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆ ของสมองและจิตใจไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารในการปรับ เปลี่ยนการทำงานต่างๆ ของสมองและจิตใจไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวข้องของน้ำตาลบางชนิดกับอาการสมาธิ สั้นในเด็ก การบำบัดอาการแปรปรวนทางจิตใจด้วยการบริโภคน้ำตาลหรือสารที่ให้รสหวาน การเพิ่มความรู้สึกที่ดี และเป็นสุขในผู้สูงอายุ โดยการเสริมอาหารที่มีไฮโรอีพิแอนโดรสเตอโรน (ดีเอชอีเอ)

ซึ่งงาน วิจัยได้ระบุผลของซุปไก่สกัดต่อการส่งเสริมการทำงานของสมองด้วยการตรวจ คลื่นไฟฟ้าในสมอง ยังพบว่า สามารถลดความเครียด ช่วยให้สมองมีการผ่อนคลายและจดจำสิ่งต่างๆได้แม่นยำขึ้นขณะเดียวกัน ดร.นัยพินิจ คชภักดี ยังได้ถูกนำมาเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาชุดที่ อย.สั่งเบรกในครั้งนี้ด้วย

แพทยสมาคม
ห้ามแพทย์ยุ่งส่งเสริมการขายอาหาร

ศ.น. พ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในฐานะตัวแทนราช วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ว่า จากกรณีที่มีการโฆษณากล่าวอ้างผลงานวิจัยว่า ผู้ที่ดื่มซุปไก่สกัดทำให้คลื่นสมองแอลฟ่าเพิ่มขึ้นและช่วยให้ผ่อนคลาย มีสมาธิและจดจำสิ่งจริง เพราะเทคนิคการวัดคลื่นสมองแอลฟ่าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสรุปผลตามที่มี การกล่าวอ้างและเกรงว่าต่อไปจะมีสถานพยาบาลนำเทคนิคการวิจัยคลื่นสมอง แอลฟ่ามาใช้กับคนไข้ของตนเอง

"นักวิจัยหรือนักวิชาการมีความเป็น อิสระในการทำวิจัย และขึ้นอยู่กับจริยธรรมของผู้นั้นในการตีความงานวิจัยของตัวเอง ซึ่งถ้าอยู่ในวงวิชาการแคบๆแต่ละท่านคงตัดสินได้ว่าน่าเชื่อถือเพียงใด แต่เมื่อเข้าล็อกบริษัท ทำให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อข้อมูลได้"

อย่าง ไรก็ตาม การทดลองชิ้นดังกล่าวทดลองกับหนูเพียง 10 ตัวและก้าวกระโดดมาใช้วัดกับคนทั้งๆที่มูลเหตุสำคัญของการวิจัยยังไม่ชัดเจน เพราะการที่มีการดื่มน้ำซุปไก่มาเป็นเวลาหลายร้อยปีเนื่องจากให้คนไข้ได้ รับประทานแทนข้าวในช่วงฟื้นไข้มากกว่าช่วยให้ฟื้นตัว

ศ.น.พ. ธีระวัฒน์ กล่าวยืนยันด้วยว่า ในผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยคิงส์คอลเลจก็ไม่เคยพูดถึงความเกี่ยวข้องกับการ ทำงานของสมองแต่อย่างใดและการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึงกับบริษัทแปะ ก๊วยแห่งหนึ่งให้ทุนนักวิจัยในสหรัฐฯทำเกี่ยวกับคลื่นสมองแอลฟ่า แต่ไม่มีวงวิชาการหรือสมาคมผู้สูงอายุให้การยอมรับผลการวิจัยดังกล่าว

ด้าน น.พ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ โฆษกแพทยสภา กล่าวว่า ไม่เคยมีการกำหนดมาตรฐานใดในโลกที่ยึดถือคลื่นสมองเป็นตัวบ่งชี้ว่าความจำ จะดีขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ควรจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับบริษัทนั้นๆ อย่างไรและเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจากการที่แพทย์เข้าไป เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย คณะกรรมการแพทย์สภาได้มีมติในวันนี้ว่า การที่แพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าในการให้ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ การแนะนำผู้ป่วยให้ใช้ การสั่งให้แก่ประชาชนหรือผู้ป่วยใช้ จะถือว่าผิดข้อบังคับของแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2529 หมวด 3 โดยแพทย์คนใดทำผิดข้อบังคับดังกล่าวอาจจะได้รับโทษถึงขั้นพักใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเวชกรรม


NGO โวยให้มีจรรยาบรรณกันบ้างระบุเคยเสนอข้อมูลแล้วไม่เชื่อกัน

นาง สารี อ๋องสมหวัง ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ให้ความเห็นใน "สยามธุรกิจ" ว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นการโฆษณาที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระ สำคัญที่มีผลทางการค้า ซึ่งตัวบริษัทเองควรที่จะมีจรรยาบรรณมากกว่านี้ รวมทั้งควรพิสูจน์ให้เห็นว่าซุปไก่สกัดดังกล่าวทำให้ฉลาดได้จริงเพื่อใช้ เป็นหลักฐานยืนยัน ซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาผลของโฆษณามีส่วนในการตัดสินใจซื้อสินค้าของคน ไทยเป็นอย่างมาก

"ตัวบริษัทเจ้าของสินค้าเองควรมีความรับผิดชอบ ต่อผู้บริโภคด้วย ไม่ใช่คอยให้หน่วยงานของรัฐมาคอยกำกับดูแลแต่ฝ่ายเดียว ขณะที่สมาคมผู้ประกอบธุรกิจโฆษณาก็ควรมีความรอบคอบก่อนที่จะปล่อยสื่อออกไป ในเรื่องนี้หากผิดจริงจะต้องรีบให้โฆษณาแก้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในโอกาสต่อไป ขณะที่หน่วยงานราชการเองก็ควรที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องนี้ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยรับสื่อ สรุปแล้วทุกฝ่ายต้องช่วยกันสอดส่องดูแล"

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องซุปไก่สกัดนี้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเคยนำเสนอข้อมูลคุณค่าทาง โภชนาการในนิตยสารฉลาดซื้อ ซึ่งเป็นสื่อของมูลนิธิเล่มแรกเมื่อปี 2537 และ เล่มที่ 17 ที่ผ่านมา โดยจากผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุชัดว่า ซุปไก่สกัด 1 ขวดมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่านม 1กล่อง และเท่ากับไข่เพียงครึ่งฟองเท่านั้น ขณะที่ราคามีความแตกต่างกันมาก

ล่าสุดมูลนิธิได้จับตามองเป็นพิเศษต่อกรณีที่ค่ายซุปไก่สกัดได้รุกเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนซึ่งถือเป็นรื่องที่น่าห่วง

จาก ข้อมูลการตลาดในปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทโดยในส่วนของสินค้าซุปไก่สกัดมีส่วนแบ่งมากที่สุด 1,200-1,300 ล้านบาทมีผู้ประกอบการหลักคือยี่ห้อแบรนด์และสก๊อต ซึ่งแบรนด์มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดกว่า 90% มีโรงงานผลิตอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์ที่ผ่านมาจะเน้นหนักด้านกิจการรมที่เป็น ประโยชน์ต่อคอนซูเมอร์ อาทิแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ และแบรนด์จูเนียร์คลับ

รวม ทั้งได้นำสถาบันคิงส์คอลเลจ และคนในตระกูล "วรรธนะสิน" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในการโฆษณาเพื่อตอกย้ำให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่า สินค้านี้มีมานานและคนก็กินมานาน

ต่อเรื่องนี้ "สยามธุรกิจ" ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทเซเรบอสเพื่อชี้แจงรายละเอียดแต่ไม่ สามารถติดต่อได้โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าติดประชุม


บทข่าวนี้นำมาจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 283 วันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2543

Friday, March 14, 2008

Hero Master : ศึกสมองกลอัจฉริยะ ภาค1หลังจากตัดสินใจมานานสองนานว่า จะซื้อดีมั้ยสุดท้ายสบโอกาสวันเกิดแทน ก็เลยซื้อมาให้เป็นของขวัญซะเลย แล้วก่อนจะให้ก็ขอถ่ายโน่นถ่ายนี้ ดูบ้างเพื่อจะเอามาลงในบล๊อกเสียก่อน

มาดูรูปถ่ายลักษณะภายนอกกันก่อน


เกมส์นี้จัดว่าใ้ช้ทรัพยากรน้อยนะครับ เมื่อเทียบกับเกมส์ทั่วไป ตัวกล่องทำได้ดูน่ารักดี แต่ผมว่ามันดูลงทุนน้อยไปนิด ไม่ใช่ว่าทำกล่องใหญ่ๆ แล้วจะดีกว่านี้นะ แต่ตัว material หรือของข้างในมันก็ให้ความรู้สึกแบบนั้นเปิดฝากล่องออกมาก็เจอกับคำท้าทายเชิญชวนให้เล่น หลังจากเปิดออกมาแล้ว จะพบคู่มือเล็กๆ 1 เล่ม แผ่นมินิซีดี 1 แผ่น นัยได้ว่า เกมส์นี้ความจุต้องน้อยกว่า 260 Mb แน่ๆ และพวงกุญแจปัง แต่แผ่นซีดีที่ให้มา ไม่มีกล่องมาให้แต่อย่างใด นอกจากนั้นก็จะมีคู่มือเล่นเกมส์เล็กๆให้ 1 เล่ม แต่มันเล็กมากจนผมซึ่งเป็นคนตาดียังอ่านยาก แต่เนื้อหาโดยส่วนใหญ่จะเหมือนกับในเว็บเสียมาก ซึ่งผมเองก็จัดการ Print out ออกมาไว้ใช้อ่านหมดแล้วก็เลยไม่เป็นปัญหา

แต่ตองนี้เสียดายความรู้สึกมากกับ 1. กล่องใส่ซีดีไม่มี 2. คู่มือเล็กมาก ตัวเกมส์ยังคงไม่ได้เล่น จะไดเริ่มเล่นวันเสาร์นี้แหละ ได้ผลเป็นอย่างไรแล้วจะมารีวิวให้ฟังในตอนที่ 2 ครับ

สรุป. ผมพอใจกับเงินที่เสียไปมากอยู่ครับ ติดใจ 2 ข้อที่บอก ถ้าผู้หลิตได้มีโอกาสทำเกมส์อีกซัก 1 ชุด อยากให้ระวังตรงนี้ให้มากๆครับ ยังไงก็สรุปสนุนเกมส์ของคนไทยครับ

Monday, March 10, 2008

Thai Nutrition Guide : ธงโภชนาการ


ธงโภชนาการเป็นคำแนะนำกว้างๆว่า ในแต่ละวันคุณควรจะทานอะไรเท่าไหร่ถึงจะไม่มากไปไม่น้อยไป เพื่อสุขภาพที่ดี ธงโภชนาการแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ไล่จากมากไปน้อย (หรือบนลงล่าง) คือ
 1. หมวดข้าว : กลุ่มนี้ให้คาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุด ข้าวหนึ่งส่วนคือ ข้าว 1 ทัพพี ให้พลังงานเท่ากับ ขนมปัง 1 แผ่น ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจาน บะหมี่หนึ่งก้อน
  - คนที่กิน 8 ทัพพี คือ ต้องการพลังงานราวๆ 1600 Kcal
  - คนที่กิน 10 ทัพพี คือ ต้องการพลังงานราวๆ 1800 Kcal
  - คนที่กิน 12 ทัพพี คือ ต้องการพลังงาน 2000 Kcal
 2. หมวดผัก : กลุ่มนี้สำคัญที่ ไฟเบอร์ วิตามิน และเกลือแร่ ให้พลังงานที่ต่ำ ผักหนึ่งส่วน คือ ผักสุก 1 ทัำพพี ผักดิบ 1 ถ้วยตวง หรือ ผักสุกครึ่งถ้วยตวง การกินผัก 4-6 ทัำพพี จะให้ไฟเบอร์ราวๆ 25 กรัม
 3. หมวดผลไม้ : กลุ่มนี้ให้วิตามินเกลือแร่ ไฟเบอร์แต่น้อยกว่าหมวดผัก แถมยังมีน้ำตาลที่ให้พลังงานได้เร็ว ผลไม้หนึ่งส่วนนั่นแตกต่างกันไป ตามแต่ชนิดผลไม้
  - ผลไม้ผลใหญ่ๆอย่าง แตงโม มะละกอ สัปปะรด นับ 8-10 ชิ้นที่กินพอดีในหนึ่งคำ
  - ผลไม้ขนาดกลางๆอย่าง ฝรั่ง กล้วยหอมผลใหญ่ มะม่วงสุกขนาดกลาง มะม่วงดิบผลใหญ่ ให้เอาครึ่งลูก
  - ผลไม้ขนาดเล็กอย่างส้ม แอปเปิ้ล กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ให้นับหนึ่งลูก
  - ผลไม้ขนาดเล็กมากอย่าง เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ ชมพู่ ให้นับ 4 ลูก
  - องุ่นให้นับ 20 ผล
  - ทุเรียนหนึ่งเม็ด
  ผลไม้ 3 ส่วนสำหรับผู้ที่ต้องการพลังงาน 1600 กิโลแคล ส่วน 5 ส่วนสำหรับผู้ต้องการพลังงาน 2000 กิโลแคล
 4. หมวดเนื้อสัตว์ : กลุ่มนี้ให้โปรตีน กับ ไขมัน เนื้อสัตว์หนึ่งส่วนหนัก 30 กรัม หรือ 2 ช้อนโต๊ะ
 5. หมวดนม : นมหนึ่งส่วนคือ 250 มล หรือหนึ่งกล่อง หรือหนึ่งแก้ว วันนึงดื่มแค่ 1 ส่วนก็เพียงพอ แต่ถ้าเป็นคนไม่ดื่มนม สามารถชดเชยด้วย ผลไม้หนึ่งส่วน กับเนื้อสัตว์หนึ่งส่วน
 6. หมวดที่ต้องกินน้อยๆ : หมวดนี้คือ น้ำมัน เกลือ น้ำตาล ให้กินให้น้อยที่สุด
  - ไขมันกินได้ 1-2 ส่วน
  - เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา
  - น้ำตาล 4 ไม่้เกิน 4 ช้อนชา
หลังจากเข้าใจธงโภชนาการแล้ว ลองเตรียมอาหารตามหลักโภชนาการที่ถูกต้องดูเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับ

Warcraft 3 cheat codes

Password Effect
whoisjohngalt Quick research
thereisnospoon Infinite mana
riseandshine Morning
lightsout Night
sharpandshiny Research all upgrades
keysersoze (value) Gold
greedisgood (value) Lumber and Gold
iocainepowder Instant doom
motherland (race) (level number) Level select
leafittome (value) Lumber
itvexesme Turn off Victory
whosyourdaddy Invulnerability and 1 shot kills
thedudeabides Instant spell performance
synergy Turn off Tech-Tree
strengthandhonor Play after dying in campaign mode
pointbreak Units need no farms
iseedeadpeople View entire map
somebodysetusupthebomb Instant Loss
allyourbasearebelongtous Instant Win
DaylightSavings (Insert Hour) Reset the time to the hour specificed (without a number, this toggle the day/night cycle on/off)
WarpTen Speeds up the construction of buildings and units
WhoIsJohnGalt Enable research
TenthLevelTaurenChieftain Play the "Power of the Horde" song
= Re-enters the last cheat code you typed.
-creepmeout Play as Creeps in Monolith
whosthebomb (color) Instant Death to Color
Pot of Gold adds 10000 gold and 5000 lumber
Eye of Newt updates magic-users with all spells!
Sally Shears reveals entire map
Iron Forge update all technology instantly!
Hurry up Guys speeds building of units and buildings