Sunday, April 13, 2008

Doodle : เมื่อ Google แจมสงกรานกับเราด้วยเหอะๆ ขยันจริงๆบริษัทนี้ แต่มีเฉพาะ Google ไทยเท่านั้นนะครับ Google.com ไม่แสดงครับ

ปล.ภาพจากพี่ Philosophos ข่าวจาก Blognone ครับ

No comments: