Wednesday, September 23, 2009

เบอร์สำหรับทรูมูฟเติมเงิน

ตอนนี้เปลี่ยนกลับมาใช้เติมเงินอีกครั้ง ไอ้ลิงคงเห็นยังงั้นก็เลยส่งลิงค์มาให้ ข้อมูลที่ลงก็ตามในลิงค์นี้

No comments: