Sunday, November 15, 2009

หนังสือที่ว่าจะหามาอ่าน

เป็นรายการหนังสือที่คิดว่าจะหามาอ่านให้ได้ แน่นอนว่า Y ล้วนๆ
 • ซากดอกไม้
 • เส้นทางที่ปิดตาย
 • ใบไม้ที่ปลิดปลิว
 • love letter from korea ฤดูร้อนอันอบอุ่น
 • Letter from Beijing ของเบน
 • ถนนสายปราถนา สำนักพิมพ์เล็ก-เล็ก
 • CallBoy โดย ชลัชวารีทวีทรัพย์
 • ผมไม่ใช่ผู้ชายคับ โดยปลิว
 • QUEERโดยศักดิ์สิทธิ์ ภักดีสยาม (มีแล้ว)
 • เกสรตัวผู้ โดยมธุรินอาร์มสมิทธิ์
 • ประตูที่ปิดตาย โดย กฤษณาอโศกสิน
 • ดาวเที่ยงวัน ตะวันเที่ยงคืน โดย ตรีนุชา
 • TokyoBoy'sLove ของ เบน

No comments: