Sunday, November 15, 2009

เรื่องฟอนต์

เก็บมาจาก พันทิป ไว้นานแล้ว เป็นโพสต์ของคุณผึ้งน้อย เกี่ยวกับ ฟอนต์
อย่ากดแป้น Crtl+A แล้วเปลี่ยนฟอนต์ เพราะเมื่อคุณกลับไปพิมพ์ภาษาอังกฤษโปรแกรมจะไม่ใช้ฟอนต์ที่คุณต้องการค่ะ

ส าเหตุที่แบบอักษรที่คุณใช้ไม่สามารถพิมพ์ภาษาที่คุณต้องการได้เพราะแบบอักษร ที่คุณใช้ไม่มีคุณสมบัติ Unicode ซึ่ง Unicode เป็นการเข้ารหัสให้พิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษแยกรหัสกันแต่อยู่ในแบบอักษรเดียวกัน

แบบอักษรที่มีคุณ สมบัติเป็น Unicode ซึ่งใช้ได้กับ MS Office 2000 เป็นต้นมาได้แก่ Angsana New Browallia New Cordia New แบบอักษร DSN รุ่นใหม่ JS รุ่นใหม่ PSL ชุดใหม่

PSL ติดต่อที่ pslsmart@ksc.th.com

สำหรับแบบอักษร JS ที่ใช้กับ MS Office 2000 เป็นต้นมาได้ให้ติดต่อกับคุณทัชชี่ที่ pongsathorns@se-ed.net

สำหรับ DSN ไปที่ http://ftp.buu.ac.th/pub/utilities/font-tools/ แล้วเลือกdsn ค่ะ

ส่วนฟอนต์ตระกูล UPC ที่ปรับปรุงเป็น NEW (รุ่น Unicode) แล้วให้ไปที่ http://se-ed.net/thaifontss/new.zip

ฟอนต์ DSN Montana ตรงกับ JS Wansika ค่ะ ใช้ฟอนต์ตระกูล DSN ดีกว่า เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกับฟอนต์ตระกูล JS

ห ลีกเลี่ยงการใช้แบบอักษรที่ไม่มีหัวไม่มีหางพิมพ์ภาษาอังกฤษ เพราะเวลาพิมพ์ตัวไอใหญ่กับแอลพิมพ์เล็กจะเหมือนกันแยกไม่ออก เช่น Cordia New, CordiaUPC, Browallia New, BrowalliaUPC

แบบอักษร Angsana New มีรูปลักษณะตรงกับ AngsanaUPC
แบบอักษร Cordia New มีรูปลักษณะตรงกับ CordiaUPC
แบบอักษร Browallia New มีรูปลักษณะตรงกับ BrowalliaUPC

การแก้ไขเบื้องต้น กระทำดังนี้
1 คลิกเมนู Format --> Style and Formatting...
2 ไปที่ Task Pane เลื่อนหา Normal
3 คลิกขวาที่ Normal เลือก Modify เลือก Format เลือก Font
4 ปรับแบบอักษรทั้ง Latin Text และ Complex Script ให้เป็น Angsana New ขนาด 14 ทั้งคู่
5 คลิกปุ่ม OK แล้วคลิกให้เครื่องหมายถูกปรากฏหน้า Add To template
6 คลิกปุ่ม OK

กดแป้น Ctrl+A แล้วกดแป้น Ctrl+Shit+N

ต่อจากนั้นใช้คำสั่ง Format --> Style and Formatting จัดรูปแบบข้อความเท่านั้น

ใ นการจัดทำเอกสารครั้งต่อไปคุณควรใช้คำสั่ง Format (รูปแบบ) --> Style And Formatting (ลักษณะ และการจัดรูปแบบ) เพื่อลดขั้นตอนในการจัดรูปแบบหลายขั้นตอนให้เหลือเพียงคลิกเดียว นำไปสู่การสร้างสารบัญค่ะ หากแก้ไขรูปแบบที่เคยทำไว้ก็สั่งแก้ไขที่จุดเดียวก็จะปรับให้ทั้งเอกสาร

สำหรับเรื่อง Format Style และเทคนิคการจัดทำรายงานด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ดเข้าไปดูที่ http://office.microsoft.com/en-us/assistance/CH060830431054.aspx

สำหรับ Style มาตรฐานที่คุณควรเตรียมไว้เข้าไปดูที่ http://www.pantip.com/tech/software/topic/SA1775750/SA1775750.html

อ ย่าลืมเข้าเมนู Tools --> Options --> Edit Tab เอาเครื่องหมายถูกหน้า Auto Keyboard Switching ด้วย เพื่อป้องกันการกลับภาษาของแป้นพิมพ์แบบอัตโนมัติเมื่อวางเคอร์เซอร์ไว้ลงใน ข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

จากคุณ : ผึ้งน้อย19711128 - [ 3 มิ.ย. 48 11:24:28 ]

No comments: