Friday, September 24, 2010

ซื้อคอมใหม่

จริงๆ มันก็ไม่ได้ใหม่แต่ใหม่ของเราเท่านั้นเอง เนื่องจากตัวเก่งประจำบ้านมีอันเป็นไปต้องรออะไหล่นานมาก เลยไปเดินหาซื้่อมือสองราคาถูกมาใ้ช้งานไปก่อนก็ได้เจ้าตัวนี้มา
 • Dell Optiplex G260
 • P4 2.0
 • Ram 512
 • Hdd 40
 • CD-RW
 • Everything on board
 ไม่ได้เอามาทำอะไร แค่เล่นเน็ตเปิด Facebook ลั่นล้าสุดๆ อันนี้ไส้ในดูในรูป


Wednesday, September 08, 2010

Browser convergent ...

One problem in my laptop is small screen size (1280 x 800) especially in vertical axis. It make me annoyed although most of website and mouse are support to scroll in vertical but I tried to reduce a size of unnecessary component in browser such as menu bar, toolbar and bookmark toolbar. Finally, my bookmark was reduced to a single button in an address bar with some necessary buttons includes: back/forward, reload and stop. The menu bar was reduced to a single button by browser extension. I selected only a need and frequently in use command into my reduced menu bar.
Chrome 6.x from Google going to the same way, it was reduced 2 menus into a single one and most of the component is similar to my reduced menu bar, see figure below. Major browsers that concern in usability may convergent in to the same way.

Thursday, August 26, 2010

ความรู้เรื่องน้ำตาล

สรุปมาจาก คลิปของ อาจารย์อาณดี

น้ำตาลทรายผลิตจากอ้อย หรือ หัวบีตรูท (หัวผักกาดหวาน) น้ำตาลปี๊บ กับ น้ำตาลปึกมาจากวัตถุดิบเดียวกัน คือ น้ำตาลสดจากจั่นมะพร้าว หรือ จากตาลโตนด นำเอามาเคี่ยว ถ้าใส่ปี๊บก็เรียกน้ำตาลปี๊บ ทำมาเป็นก้อนๆ เรียกน้ำตาลปึก

น้ำตาลอ้อย (เป็นแว่นๆ) ใช้วัตถุเดียวกับน้ำตาลทรายคือ น้ำอ้อย แล้วเคี่ยวเหมือนทำน้ำตาลปี๊บ ส่วนน้ำตาลทรายจะใช้เครื่องระเหยน้ำออกจนข้นแล้วตกผลึกจะได้น้ำตาลทรายออกมา

น้ำตาลทรายมีความขาวหลายระดับขึ้นกับความบริสุทธิ์ของมัน ถ้าตกผลึกครั้งเดียวจะได้น้ำตาลทรายที่เป็นสีแดง (น้ำตาลทรายที่เป็นผลึก แต่มีสีแดงๆ) ถ้านำผลึกไปล้างหรือตกผลึกซ้ำ ก็จะได้น้ำตาลทรายผลึกขาวบริสุทธิ์

รสชาติของน้ำตาลที่ว่ามาจึงมาจาก น้ำตาลที่เรียก ซูโครส ทั้งหมด แต่องค์ประกอบของตัวน้ำตาลที่แตกต่างกัน เช่น น้ำตาลทรายแดงจะมีแร่ธาตุบางชนิดปนอยู่ หรือ น้ำตาลปี๊บที่มีไขมันปนอยู่นิดหน่อย มีโปรตีน และอื่นปนอยู่ จึงทำให้มีรสชาติ และกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป มีความหวานมัน หวานหอม ส่วนน้ำตาลทรายจะหวานมากเพราะน้ำตาลมีความบริสุทธิ์สูง แต่ความหวานของมันมาจากอย่างเดียวกันคือ น้ำตาลซูโครส

สารฟอกขาวในน้ำตาลทรายนั้นมีใช้กันเมื่อในอดีต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น เช่น การตกผลึกซ้ำ หรือ ล้างผลึกน้ำตาลด้วยน้ำอุ่น จึงไม่มีการใช้สารฟอกข้าวในการผลิตน้ำตาลทราย แต่ในการผลิตน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปึกกลับมีการใช้สารฟอกขาวมาก เพราะผู้ผลิตมักเป็นรายย่อยซึ่งขาดความรู้ในกระบวนการผลิต

น้ำตาลปึกที่เก็บในอุณหภูมิห้องมันจะเยิ้มเร็วมาก โดยเฉพาะพวกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทรายเลยจะเก็บได้ไม่เกิน 7 วันในอุณหภูมิห้อง ถ้าเก็บในตู้เย็นจะสามารถยืดอายุของมันได้ โดยทั่วไปในการผลิตก็มักจะมีการเติมน้ำตาลทรายเพื่อให้น้ำตาลปึกคงรูปได้ดีในอุณหภูมิห้อง ถ้ามันแข็งมากแสดงว่ามีส่วนของน้ำตาลทรายมากขึ้น
น้ำตาลหลอม คือน้ำตาลทรายมาละลายน้ำเติมสีแล้วทำให้เป็นก้อนๆเหมือนน้ำตาลปี๊บ ทั้งกลิ่นและรสชาติจึงไม่เหมือนกับน้ำตาลปึกที่ทำจากน้ำตาลธรรมชาติ

Wednesday, August 25, 2010

ขั้นตอนอัพเดต FW ของ 5800

ขั้นตอนการ Update FW ในแบบของผม เพราะชอบแบบ Fresh copy มากกว่า
 • Charge Battery
 • Backup ใน Internal Memory : Contacts, Message
 • Backup ใน Ovi Suit : Contacts, Message
 • Backup Memory Card : Folder Image, Sound (เฉพาะเสียง ringtone), Video (คลิปที่ลงในเครื่อง), Backup นอกนั้นลบทิ้งหมด
 • Update FW
 • Hard Reset : *#7370# ; 12345

Tuesday, August 10, 2010

Hide menu in Firefox 3.6.x bug and solution

After I installed the latest version of Mozilla Firefox, at this time 3.6.8, and tried to hide the Menu Bar by build in FF commands (right click on the menu bar and uncheck “Menu Bar”). FF hides the menu as I needs but after I restart FF the menu bar will return and can’t use the old method to hide it again until I checked it to “show menu bar” and restart it again. So I could not hide it completely. For now, I found the solution; it seems to be a profiles bug of FF so I run FF in safe mode and check for “Reset toolbars and controls” and then click on “Make changes and restart”. After the browser loaded, I can hide or show the menu bar as I preferred.

Please contribute a nutritional labeling of Thai Food products

First of all, I’d like introduce myself, my name is Bank. Now, I’m a dietetics student at the Institute of nutrition, Mahidol University. In the nearest future, I will be a dietitian, a health care professional expertising in nutrition and working in some hospital.

I am developing a nutrition label database for Thai food products that is available in the market since it does not exist. It is possible that some organization may have a database but limited to publication. I’d kindly need your help at this point. The database will be valuable for patients who seek for advice of controlling calories, sodium intake or limit fat in their food. Furthermore this created database could be beneficial to doctor, dietitian, nurse, nutritionist or other health care professional to work efficiently.

The process to develop the database includes collecting a food’s nutrition labeling in the market, taking pictures, and creating data into a computer database. Now I experience the limitation of collecting data due to the broad spectrum of Thai food. I am kindly ask all of the readers to participate in this project as you may:
 1. Spread this campaign to your friends, family or anyone.
 2. Share a nutrition labeling of the food that you are interested or you bough it through nbuddy.pc[a][t]g-m-a-i-l.com
 3. Subscribe your nutrient information directly through http://bit.ly/nulabel as the provided direction in the website would guide you step-by-step to complete the task easily.
I appreciate to all of your participation and I will launch the updated database to public every 3 or 6 month.

Thank you for your attention.

Thursday, August 05, 2010

Bp ดรอปจากท้องเสีย

เก็บมาจากพันทิป กระทู้นี้

mello man : ผมเห็นกลไกหลังจากที่มีความดันต่ำแล้ว ระบบซิมและพาราซิมไปทำงานให้หัวใจเพิ่ม cadiac output แต่สงสัยว่า ที่ทำให้เกิดความดันต่ำ เพราะอะไร

vandalism : เจ้าของกระทู้เข้าใจถูกแล้ว ที่ว่าเมื่อขาดน้ำ ร่างกายก็จะรักษา cardiac output โดยการ
เพิ่มอัตราชีพจร และหดตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไม่จำเป็น แต่เมื่อเสียน้ำมาก
อัตราชีพจรที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่สามารถรักษา cardiac output ได้ ความดันก็จะตกครับ

การที่เนื้อเยื่อร่างกายไม่สามารถได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ เรียกว่าภาวะช็อค
ในกรณีช็อคจากการขาดน้ำ แบ่งได้ 4 ระยะ ถ้าช็อคระยะแรก เสียเลือดไม่เกิน 15%
ไม่มีอาการ จนระยะ 2 เสีย 15-30% ก็แค่อัตราชีพจรเพิ่ม แต่ถ้าระยะ 3 เสียน้ำมาก
30-40% ก็ถึงกับความดันตก จนระยะสุดท้าย เสียน้ำรุนแรงมากกว่า 40% หัวใจทำงานไม่ไหว
อัตราชีพจรตกไปด้วย ถึงกับตายได้
 ทบทวนๆ ให้มากขึั้นอีก อิอิ

Wednesday, July 21, 2010

รับบริจาค "ฉลากโภชนาการ" ครับ

วิธีการบริจาคฉลากโภชนาการแบบง่ายๆ

ผมกำลังจัดทำ "ฐานข้อมูลฉลากโภชนาการ" ของอาหารที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และมีฉลากโภชนาการครับ

ทำไปเพื่อ : เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลฉลากโภชนาการ ให้สะดวกในการใช้งาน

ทำไมต้องทำ : ประเทศไทยเราไม่มีข้อมูลฉลากโภชนาการที่ "เปิดให้ใครๆก็ใช้ได้ฟรีๆ"  เลยครับ

ใครจะเป็นคนทำ : งานส่วนใหญ่ผมเป็นคนทำครับ ใครสนใจช่วยก็ยินดี

ใครมีสิทธิ์ใช้ได้บ้าง : หลังจากรวบรวมแล้ว ผมจะปล่อย ให้ดาวโหลดให้ใช้ได้ฟรีครับ เพราะผมไม่ได้ลงแรงคนเดียว ทุกคนช่วยกัน ทุกคนควรได้รับประโยชน์

ใครจะได้ประโยชน์ : ผู้บริโภคได้รู้ว่า ตนเองทานอาหารไป มีโซเดียมเกินหรือไม่ พลังงานเกินไปหรือไม่ คอเลสเตอรอลสูงเกินไป หรือป่าว

หมอเองก็สามารถใช้ตรงนี้ แนะนำอาหารให้ผู้ป่วยได้ครับ และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ต้องเสียเงินเพื่อใช้งานหรือไม่ : ผมคิดจะทำเป็นสัญญาอนุญาต แบบ Creative Common ซึ่ง "อิสระ" ในการนำไปใช้ เพียงแต่ต้องบอกที่มาว่ามาจากไหน

จะช่วยได้อย่างไร : ง่ายๆ มากครับ เพียงแต่คุณมี มือถือที่มีกล้องที่ถ่ายรูปได้ชัดเจน เมื่อไปซื้ออาหารตามร้านค้าต่างๆ แล้วมีฉลากโภชนาการ ถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วส่งให้ผมครับ

โดยรูปที่ต้องถ่ายคือ
 1. ฉลากโภชนาการ
 2. ชื่อสินค้า
 3. รหัสบาร์โค๊ด 13 หลัก
แล้วส่งไปที่ nbuddy.pc[a][t] gเมล ดอต คอม ครับทีนี้ ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมมากกว่านี้ ก็สามารถดำเนินการตามนี้ได้ครับ

โดยคุณสามารถช่วยผมพิมพ์ข้อมูลฉลาก โภชนาการของคุณได้เพียงแค่ คุณไปที่ หน้าแบบฟอร์มที่ผมทำไว้ที่นี่

แล้วกรอกข้อมูลลง ไปตามฉลากโภชนาการของคุณครับ วิธีการกรอกคร่าวๆ ผมทำเป็นแผนภาพให้ดูง่ายๆ ตามรูปข้างล่าง

ผมจะใช้เวลารวบรวมประมาณ 2 เดือน แล้วจะประเมินการดำเนินโครงการครับ พร้อมทั้งปล่อยเวอร์ชั่นแรกออกมาให้ดู ให้ใช้งานกันครับ


วิธีป้อนข้อมูลฉลากโภชนาการด้วยตนเอง

Friday, July 16, 2010

ทำไม Pyruvate ต้องเปลี่ยนเป็น Lactate ทั้งๆที่ Pyruvate สามารถเข้าสู่ Gluconeogenesis ได้เช่นกัน

เอามาเก็บไว้จาก พันทิปหว้ากอกระทู้นี้  โดยคุณ CuSO45H2O

ทำไม Pyruvate ต้องเปลี่ยนเป็น Lactate ทั้งๆที่ Pyruvate สามารถเข้าสู่ Gluconeogenesis ได้เช่นกัน หรือว่า pyruvate มันไม่มี transporter ในการขนออกไปยังเลือด แต่ lactate มี อันนี้ไม่รู้จำไม่ได้ แต่อยู่ๆก็สงสัยขึ้นมา

ตอบแบบขี้เกียจค้นไปว่า

มันเปลี่ยน Pyruvate + NADH  ==>  Lactate + NAD+
เพื่อ เอา NAD+ ไปใช้ใน Glycolysis ในเซลล์กล้ามเนื้อ

แล้วขน Lactate ทิ้งที่ตับ

Lactate + NAD+ ==> Pyruvate + NADH
ซึ่งเซลล์ตับ เสีย NAD+

คุณ หม่องวิน มอไซ มาตอบเพิ่มให้ดังนี้

1. pyruvate มีความเป็นพิษต่อเซลล์สูงกว่า lactate
2. เซลล์ต้องเปลี่ยน NADH กลับเป็น NAD+ เพื่อใช้ในกระบวนการไกลโคไลซิสต่อไป
3. กระบวนการ gluconeogenesis สิ้นเปลืองพลังงานจาก ATP มาก เซลล์ต้องการ glucose เฉพาะกรณีจำเป็น และเป็นเซลล์ที่ใช้พลังงานจากแหล่งอื่นไม่ได้ เช่น เซลล์เม็ดเลือด สมอง
4. NADH แม้จะเป็น reducing cofactor ที่ให้พลังงานสูงเทียบเท่า 3 ATP แต่จะได้ ATP ก็ต่อเมื่อเข้าสู่ไมโตคอนเดรีย เพื่อเข้า electron transport chain และ ocidative phosphorylation เท่านั้น สภาวะที่มี pyruvate สะสม แสดงว่าไมโตคอนเดรียไม่พร้อมรับ NADH เพิ่มเติมแล้ว จึงต้องนำ NADH ที่มากเกินไป ไปออกซิไดซ์สารอื่น
 เอวังด้วยประการฉะนี้

Wednesday, June 23, 2010

เรื่องยุ่งๆของเวย์ และเปรียบเทียบเวย์

เพื่อนโน๊ตมันอยากกินเวย์ ก็เลยมานั่งหาวิธีเทียบดูว่า จะซื้อตัวไหนดี ตัวไหนคุ้ม พยายามหาวิธีเปลี่ยบเทียบ ราคาของเวย์โปรตีนอยู่ มันมีหลากหลายมากจริงๆ และที่สำคัญ การตลาด มันนำคำว่า ความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์อยู่เยอะ

เวย์ในตลาดทั้ง Concentrate, Isolate, Hydrolyzed และอื่นๆ พวกเรียน Dietetics คงคุ้นกับคำเหล่านี้ และไม่เห็นความ "แตกต่าง" ในแต่ละชนิดของมัน มันมีที่ๆควรใช้อยู่เสมอ ซึ่งอาจไม่เหมือนกัน

Concentrate whey กับ Isolate whey 2 คำนี้เป็นคำที่ไม่เจอในศัพท์ทางการแพทย์ มีบาง Journal เขียนถึง แต่โดยมากไม่อธิบายอะไร จากการค้นหาใน Google และในเว็บโฆษณาทั้งหลาย มันเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ มันต่างกันที่ความบริสุทธิ์ โดยชนิด Isolate จะมีโปรตีนจากเวย์สูงกว่าเมื่อเทียบโดยน้ำหนักกรัมที่เท่ากัน

บางที่บอกว่า Isolate มันขึ้นไปถึง 98% ของน้ำหนักเลย ... ในขณะที่ Concentrate อยู่ที่ 30-80% เอง งั้นในเมื่อมันต่างกันแค่นี้ จะสนใจใน Amino acid profile มันไปทำไม ในเมื่อมันไม่ต่างกัน เพราะไม่ได้ "เติม" หรือ "เอาออก" ตัวไหนเพิ่มเป็นพิเศษ

ส่วนชนิด Hydrolyzed ก็คงเอามาทำการย่อยโดยใช้เอนไซม์เฉยๆ เดี่ยวนี้คงไม่ทำต้มจนมัน hydrolyzed หรอก ซึ่งการทำ hydrolyzed นั้นจะมีประโยชน์มาก กับคนที่ "ย่อยโปรตีนไม่ได้" หรือมีการ "แพ้โปรตีน" บางชนิด ในคนทั่วไป ไม่ต้องไปผ่าน hydrolyzed หรอก กระเพาะ ลำไส้ทำงานได้สบายๆ

ถ้ามี Whey hydrolyzed ให้ซื้อแล้วราคาถูก เท่ากับเวย์ทั่วไปก็น่าสนใจ แต่ถ้าแพงกว่า ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ร่างกายเราเถอะ มันไม่เปลืองพลังงานนักหรอก

เปรียบเทียบไงดี

ไปหาข้อมูลของ เวย์มา 2 ยี่ห้อที่มีขายในเว็บ และมีราคาเป็นเงินบาท nutrition fact ของสองยี่ห้อดูได้ในรูปผมไปจับมาจาก Official web ของแต่ละยี่ห้อ


Optimum 1 Scoop 30 g ให้โปรตีน 24 กรัม 1490฿
Maxx 1 Scoop 34 g ให้โปรตีน 23 กรัม 1490฿

1 กระป๋องหนัง 907 กรัม (2lbs) ถามจากอากู๋เอา

ถ้าของ Optimum 907 กรัม จะได้เนื้อโปรตีน =  (907/30)*24 = 725.6 กรัม คิดเป็นเงิน (1490/725.6) = 2.05 บาท ต่อกรัม

ถ้าของ Maxx จะได้เนื้อโปรตีน = (907/34)*23 = 613.6 กรัม คิดเป็นเงิน (1490/613.6) = 2.43 บาท ต่อกรัม

ด้วยเงินเท่าๆกัน ได้โปรตีนห่างกันเป็นร้อยกรัม ต่อให้ข้อมูลในฉลากมันคลาดเคลื่อน ส่วนต่างโปรตีนก็ยังห่างกันมากอยู่ดี (อย่างน้อยก็ 50 กรัม)

โดยที่ไม่ต้องคำนึงสัดส่วน BCAA หรือ กรดอะมิโนเป็นตัวๆ เพราะยังไงองค์ประกอบของเวย์ มันขึ้นกับนมที่ผู้ผลิตไปซื้อมา มันไม่ตรงเป๊ะตามข้างกระป๋อง 100% อยู่แล้ว ขอให้เป็นเวย์เท่านั้นก็พอ ...

แล้ววิธีนี้ใช้ได้กับเวย์หลายแบบ ทั้ง Concentrate และ Isolate เพราะคิดเป็น น้ำหนักโปรตีน/ ฿ อย่างเดียว

Weight Gainer

ผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้ออกมาจับตลาดคนที่ไม่รู้ และคนที่ขี้เกียจเตรียม ชื่อมันฟังดูดีครับ กินแล้วน้ำหนักขึ้น แต่ถ้าดูส่วนประกอบจะเห็นเลยว่า ไม่มีอะไรเด่นๆเลย

ลองอ่านคำโฆษณาดู
Weight Gainer คือ เวย์โปรตีนที่ผสมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพิ่มเข้าไป เช่น สารให้พลังงานที่จำเป็น Carbohydrate และ Fat ที่ดี ซึ่ง Carbohydrate ได้มาจาก Complex Carb Blend ซึ่ง จะต่างกันในแต่ละสูตร แต่ละยี่ห้อ บางยี่ห้อก็จะใช้สารอาหารที่ง่ายๆราคาถูกเช่น น้ำตาล น้ำตาลกลูโคส ซึ่งจะให้พลังงานค่อนข้างเร็วและทำให้อ้วนง่าย แต่ถ้าใช้ สารอาหารที่ดีเช่นพวก Corn dextrin, Maltodextrin จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์และเติบโตเร็วขึ้น ส่วน Fat ได้มาจากพวกไขมันที่ดี เช่น น้ำมันปลา น้ำมัน Flaxseed สกัด และ ตัวโปรตีนยังมีอีกหลายประเภทเพื่อเพิ่มระยะการดูดซึม ทำให้ได้รับดูดซึมได้ตลอดวัน ดังนั้น Weight Gainer จึงเหมาะสำหรับการรับประทานระหว่างวันเพื่อเติม โปรตีน และ “พลังงาน” ในระหว่างวันด้วย
ส่วนที่ผิดอย่างแรกเลยคือเรื่อง คาร์โบไฮเดรต เราวัดอัตราการย่อยและดูดซึมด้วยการใช้ค่า GI (Glycemic Index) โดยเทียบกับการดูดซึมของ กลูโคส เพราะเป็นคาร์บที่ดูดซึมได้เร็วที่สุด เราจึงสามารถแ่บ่ง คาร์บออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ง่ายๆดังนี้
 • Low GI พวกนี้ย่อยยากดูดซึมช้า ค่า GI น้อยกว่า 55
 • Medium GI พวกกลางๆ GI ระหว่าง 56-69
 • High GI ย่อยง่ายดูดซึมเร็ว ค่า GI ตั้งแต่ 70 ขึ้นไป
 จากข้อมูลของ GI Foundation พบว่า Sucrose หรือน้ำตาลทรายมี GI อยู่ที่ 60 ซึ่งเป็นกลุ่ม Medium แต่ Maltodextrin นั้นให้ GI เทียบกับ กลูโคส เป็น 100 ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม High มันเลยผิดจากที่เค้าพยายาม อ้างไว้

ส่วนเรื่องน้ำมัน ผมไม่พูดถึงละกันเพราะไม่ได้ผิดมากมายอะไร ดังนั้น ถ้าอยากกิน weight gainer ลองกิน whey ผสมน้ำตาล ผสมน้ำมันดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร หลายคนฟังแล้วตกใจ เอาน้ำมันไปหยอดใส่น้ำนมมันจะกินลงหรอ โดยปรกติแล้ว น้ำเต้าหู้ หรือน้ำนมหลายๆที่มักจะเติมน้ำมันลงไปอยู่แล้ว อย่างน้ำเต้าหู้อาจเติมถั่วลิสงลงไปตอนบดเมล็ดด้วยเลย จะได้มีน้ำมันปนออกมา แต่ที่พวกผมทำในโรงพยายาลก็เอา น้ำมันพืชนี่แหละใส่ลงไป หรูนิดนึงก็เอา เลซิติน ใส่ลงไปด้วยมันจะได้ละลายกันได้ดี ไม่งั้นก็เขย่าก่อนกินนิดหน่อยก็ใช้ได้ ถูกกว่าเป็นไหนๆ

Friday, June 18, 2010

My lovely friends, my lovely books

Five years ago (in late of 2004), I got the first episode of trilogy gay novel named “Rainbow boy” of Alex Sanchez. One year after, I got a “Rainbow high” and 2 years after for “Rainbow road”. The three of main character; Jason, Kyle and Nelson, are becoming my friends. For the first book, I must cover up the three boys on the cover but for the second and the third, I can read it in a public without any scare. Yesterday during I was cleaning my bookshelf, I found my old friends sleep in their shelf. I have been reading it again and feel goods as well as 5 years ago. I just want to tell all of them and their author that “thanks you for my good experience”.
P.S. I found some wrinkle in a front cover and in many pages so I should repair them, especially the second ep book. Moreover, I may buy a new one for keep only.

Thanks wikipedia for all cover image.
Monday, May 17, 2010

Facebook chat sound problem in Firefox with quicktime alternative

Commonly, I always use quicktime alternative instead of Apple Quicktime because of its lightweight and I really not need to install a huge and bloat application. Although most of the website that use quicktime work properly, but only facebook doesn’t, the chat in facebook doesn’t have a sound in Firefox.
Quicktime alternative may have some bug but I still hear chat sound in Chrome browser so the Quicktime alternative should work right.

 I tried to solve the problem and found that from facebook in reply of Corrie Sherman about “MIME”.
The below is the method that I get facebook sound comeback.

Go to System Control panel > Quicktime > Select to “Browser” tab and click on “MIME Settings…” button below the page.
And then, “Check” for “mp3 audio” and click “OK”. The action is use for associated mp3 file in your browser only not in your system so you still double click mp3 files and it will be opened in your favorite music player as well as you needs.

You may need to restart Firefox before do the following procedure.

Go to Firefox > tools > options > Applications
Find for “mpeg layer 3 (audio/x-mp3)”, “mpeg layer 3 (audio/x-mpeg)” and “mpeg layer 3 (audio/x-mpeg3)” and change it to “Use Quicktime plug-in”.

Finally, try to test it sound in facebook chat, Good luck.

Wednesday, May 12, 2010

Black Gray White

เป็นชื่อร้านเสื้อ Black Gray White (ขาว เทา ดำ) อยู่ที่ JJ Section 26 หรือที่ JJ Mall ชั้น 1 หน้า แบงค์กรุงเทพฯ ครับ
จดเอาไว้กันลืม ... เมลเจ้าของร้าน kae.bell@hotmail.com

Sunday, May 09, 2010

ปลาช่อนงูเห่า

เก็บเอาไว้ก่อนจะลบทิ้ง

Sunday, April 25, 2010

IEC 3G กับประสบการณ์ 3G ของผม

เจ้าแทนไปได้ซิม 3G ของ IEC มา 1 อันก็เอามาให้ลองใช้งาน มันเป็นเครือข่ายเดียวกับ TOT3G นั่นแหละครับ โทรศัพท์ของผมก็รองรับพอดี (Nokia 5800) เลยได้ทดลองใช้งานดู

จากในเว็บของ IEC เอง รวมถึงของ TOT ด้วยก็พบว่า พื้นที่บ้านอยู่ในเขตให้บริการพอดี และหลังจากทดลองใช้งานก็พบสัญญาณเกือบเต็ม แม้จะมีบางช่วงร่วงเหลือ 1 ขีดก็ตาม แต่ก็ยังสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ดี แต่ความเร็วมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดเลย

จากการทดสอบ ผมว่าไม่ต่างอะไรกับ EDGE ของ Truemove ซักเท่าไหร่ เลยลองใช้ Pantip speed test ทดสอบดูได้ Download ที่ 256 เอง มีครั้งนึงได้สูงไปถึง 1.5 Mb แต่ครั้งเดียวแล้วไม่มีอีกเลย ไม่รู้ทำไม

ออกไปข้างนอกบนเส้นทางรถไฟฟ้า จนถึงอโศก จนถึง แคลิว้าย ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณ ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เลย .. สรุปว่าไม่ประทับใจครับ หมดแล้วก็คงไม่ใช้ต่อหละ

 ไหนๆก็เขียนแล้วขอต่อในเรื่องการตั้งค่า 3G TOT ของ 5800 หน่อยเถอะ

วิธีการก็ง่ายๆเลย คือ Menu > Setting >  Connectivity > Destination > Add new acc pt.
เลือก Automatic finding แล้วเลือก Package Data

ชื่อ จะใส่อะไรก็ได้ ผมใส่ IEC3G ก็ใช้งานได้ แล้วเซฟมันลงใน WAP ไปเลย ไม่ต้องลง Internet เพราะถ้าลงใน Internet มันจะปนกับ WiFi ซึ่ง เครื่องจะตั้ง Priority ของ 3G ไว้หลัง WiFi ดังนั้น เวลาเรียก App ใดๆมาแล้วจะต่อเน็ต จึงแทบจะใช้ 3G ไม่ได้เลย

ถ้าตั้งเป็น WAP ไว้แทน ก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกระหว่าง Allow connection ครับ และจากการทดสอบแล้ว ความเร็วเท่ากันครับ ไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใด

Thursday, April 01, 2010

ไปกิน ทาโกะยากิ ของ กินดาโกะ อร่อยมาก


ร้านอยู่ที่ เอสพลานาด รัชดา ราคาจัดว่าแพงเมื่อเทียบของตลาด แต่จัดว่าถูกถ้าเทียบกับความอร่อย ให้ ทาโกะ โตมากถึงมากที่สุดเกือบ 2 ซม เลย ลูกนึงขนาดพอๆกับลูกปิงปองได้ กรอบนอก นุ่มในอร่อยมากๆ ก่อนกลับเลยไปขอกระดาษรองถาดมาแผ่นนึงเอาไว้อ่านเล่นๆ

Sunday, March 28, 2010

เครื่องดื่มใหม่ Goodserv Mew

กินแล้วรสชาติใช้ได้อยู่ คุณค่าทางโภชนาการก็ตามรูป ถ่ายมาไม่ค่อยชัด แล้วก็ไม่ได้ถ่ายใหม่ ฮ่า ฮ่า

 

Wednesday, March 24, 2010

Weight Reduction Theory

เรื่องของเรื่องเกิดจากไปพบ อาจารย์ V และพี่ J ที่ รพ B......n มา (ลึกลับซับซ้อนดีจัง) แล้วโดนอาจารย์ V ถามถึงที่มาของ ทฤษฏีลดน้ำหนักที่ว่า ให้ลดพลังงานจากอาหารลงไปวันละ 500-1000 กิโลแคลอรี จะลดน้ำหนักได้ 0.5-1 กิโลกรัมต่ออาทิตย์

งานเข้าข้าพเจ้าสิครับ ... ตอนนั้นก็เลยตอบโดยอาศัยสามัญสำนึกไปว่า

"ถ้าคิดเทียบจาก ไขมัน 1 กิโลกรัม ก็ควรจะให้พลังงาน 9000 กิโลแคลอรี แต่ในความเป็นจริงเวลาเราลดน้ำหนัก คาร์บ และ โปรตีน มันจะหายไปด้วยนิดหน่อย (หรือไม่จริง? เพราะเราใช้รักษาระดับน้ำตาลกลูโคส และใช้ให้สมองทำงานไง) คงจะไม่ถึง 9000 กิโลแคลอรีเป๊ะๆ น่าจะซัก 7000 กิโลแคลอรี โดยประมาณ"

แวะพักกลืนน้ำลายไปนิด กรู เราจะไปต่อยังไงดี

"7000 กิโลแคลอรี ถ้าหาย 7 ก็ตกวันละ 1000 กิโลแคล พอดี ถ้าคิดที่ 500 ต่อวันก็คือ 3500 กิโลแคลอรีต่ออาทิตย์ ก็น่าจะได้ ครึ่งกิโลกรัมแบบที่ว่า"

โชคดีที่ อาจารย์ตอบเองได้ด้วย ... ในหัวยังคิดไม่ทันเลย เหอะๆ

แต่อย่างว่า โดนใช้ให้หาที่มา แบบจริงๆจังๆมาให้ด้วย จากการค้นหาแล้ว คิดว่าคงจะเป็นข้อมูลที่เก่ามากแล้ว เพราะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ Ref อีกแล้ว ถือว่าเป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วนั่นเอง หุหุ

จบการแถไปด้านๆ ด้วยประการฉะนี้

Thursday, March 18, 2010

หญ้าหวานมีสินค้าออกจำหน่ายแล้ว

ไม่มีอะไรมาก แค่จะเอาตัวสินค้าที่ทำจากหญ้าหวานที่หาซื้อได้มาให้ดู อย่างทีเรารู้ๆกัน หญ้าหวานจัดเป็นสารให้ความหวานทดแทน (น้ำตาลเทียมนั่นแหละ) ที่ได้จากธรรมชาติ โดยมีสารที่เรียกว่า Stevioside แต่ทาง US-FDA ยังไม่ยอมรับ (ไม่รู้ตอนนี้รับหรือยัง) แต่มีผลงานวิจัยออกจากฝั่งญี่ปุ่นมากเลย ทาง อย ของเรายอมรับแล้ว (ซึ่งมันก็ควรจะรับได้ตั้งนานแล้ว มันไม่น่าจะไม่ปลอดภัย เพราะแต่เดิมก็มีกินกันในคนหลายกลุ่มอยู่แล้ว)

ตัวสินค้านี้ เอาหญ้าหวาน ผสมกับน้ำตาลทราย แบบเดียวกับ Lite Sugar ซึ่งเป็น Aspartame กับน้ำตาลทราย วิธีใช้ก็คือ ใช้แบบน้ำตาลปรกติ แต่ใส่เพียงแค่ครึ่งเดียว เช่น เดิมใส่น้ำตาล 2 ช้อนใส่กาแฟ ก็เหลือเพียง ช้อนเดียวพอ

เท่าที่รุ้น้ำตาลตัวนี้ค่อนข้างทนความร้อน ปรุงอาหารบนเตาได้เลย หน้าตาก็รูปข้างล่าง


Monday, March 01, 2010

Boys Over Flowers

ได้เรื่องนี้มาจะ 1 ปีแล้วก่อนที่จะเข้าฉายเมืองไทยเสียอีก แต่เพิ่งได้มานั่งดูเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง ดูแล้วก็ ... สนุกมาก สมกับเป็นหนังละครเกาหลีจริงๆ ทำเอาให้นึกถึง Korean wave ขึ้นมาตะหงิดๆ


ที่เคยดูคือ F4 ของไต้หวัน ซึ่งก็ดูจะต่างออกไปค่อนข้างมาก เวอร์ญี่ปุ่นกับการ์ตูนเองก็ยังไม่เคยดูเหมือนกัน แต่ถึงยังงั้น Boys Over Flowers ก็ยังคงดังเปรี้ยงในชั่วข้ามคืน เหมือนกับ Meteor Garden

ถ้าให้เทียบ Casting ของนักแสดง BOF จะแพ้ก็คงแค่ ยุน จีฮู (Kim Hyun Joong) ที่หล่อน้อยกว่า วิก F4 นอกนั้นก็กินขาด ...

บทของ อีจอง (คิมบอม) ดูเด่นขึ้นเยอะ แต่บทของ วูบิน เงียบมากๆ ดูมาจะครึ่งเรื่องแล้วยังไม่มีอะไรเด่น เดี่ยวดูจบหมดก่อนค่อยว่ากันอีกทีว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมั้ย ...

น้ำมันปาล์มดี ไม่ดี ...?

หัวข้อนี้ึคงจะคิดเยอะหน่อย แต่ก็อยากจะเขียนเก็บไว้ เพราะความเซ็งเป็ดกับระบบของพันทิป ... ไม่รู้ว่ามันห่วยด้วยคน หรือห่วยด้วยระบบ หรือด้วยอะไรก็ตาม แต่ช่างมันเถอะ ...

กระทุ้หนึ่งในห้องหว้ากอ ถามถึงเรื่องน้ำมันปาล์ม แต่มีคนที่ตอบแล้วทำให้น่าสนใจคือ คุณอ้ายหนุ่มพลังม้า

ซึ่งอ้างบทความจาก ดร.วินัย ดะห์ลัน สรุปว่า

 1. น้ำมันปาล์มที่เรามี คือปาล์ม โอเลอิน ซึ่งไม่เหมือนกับปาล์ม kernel ของฝรั่ง
 2. น้ำมันปาล์มโอเลอินมี กรดไขมันอิ่มตัว (SFA) 45% มีไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว (MUFA) 40% ไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง (PUFA) 10-15%
 3. การกินน้ำมันปาล์มจึงไม่ได้เลวร้ายนัก
แต่ผมกลับคิดว่า แม้จะมี MUFA ถึง 40% ก็แทบจะไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะความที่ว่ามี SFA สูงถึง 45%

ถ้าเราดูตาม Therapeutic Lifestyle Change ที่แนะนำสำหรับผู้เป็นโรคเมตาโบลิคซินโดรม ตาม NCEP-ATP III Guideline ก็จะเห็นว่า เราต้องการ กรดไขมันอิ่มตัวที่ น้อยกว่า 7%


ถ้าผมลองคำนวณดูเล่นๆ ที่ 1600 กิโลแคลอรี ก็จะเห็นว่าเราจะต้องได้ไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 12.4 กรัม

ถ้าผมคิดที่ โปรตีน 15 คาร์บ 60 ไขมัน 25% จะได้ว่า เราต้องการ โปรตีน 60 กรัม ไขมัน 44.4 และ้้ต้องมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 12.4 กรัมตาม TLC ที่คิดข้างบน


ทีนี้เราลองมาคิดเลขเด็กประถมกันดูครับว่าถ้าคิดกรดไขมันจากทุกหมวด
จะได้ผลยังไง

จากโจทย์คือ โปรตีน 60 กรัม ไขมัน 44.4 กรัม
ผมเลือกข้อมูลสารอาหารมาจาก USDA Database เพราะของไทยเราไม่มีข้อมูลที่เป็น กรดไขมันอยู่ (ไม่มีในมือของผม ใครจะให้ยืมมาใช้งานก็ยินดี)


ผมเลือกกิน เนื้ออกไก่ 100 กรัม (6 ช้อนโต๊ะ) ไข่ขาว 100 กรัม (4ฟอง) หมูสับ 65 กรัม (4ช้อนโต๊ะ) ก็จะได้
โปรตีนครบ 59.84 กรัม (เกือบ 60) และได้ไขมันจากสัตว์ 7.69 กรัม

ที่เหลือผมเติมไขมันให้ครบ 44.4 กรัม น้ำมันปาล์มโอเลอิน โดยใช้น้ำมัน 36.71 กรัม รวมกับของสัตว์ตะกี้อีก 7.69 กรัม ก็จะได้ 44.4 กรัมพอดี

ครบตามที่โจทย์ต้องการแล้ว แต่พอเรามาดูรายละเอียดของ กรดไขมันทีละตัว จะเห็นว่าได้ กรดไขมันอิ่มตัว SFA อยู่ที่ 16.52 กรัม ซึ่งจากตอนแรกคำนวณไว้ว่า เราจะต้องได้ กรดไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 12.4 กรัม สำหรับระดับ พลังงาน 1600 กิโลแคล

และไม่ว่าจะจัดยังไง จะใช้เนื้อสัตว์ไขมันสูง หรือไขมันต่ำยังไง ก็จะต้องได้ กรดไขมันอิ่มตัวเกินกว่า 12.4 กรัมในระดับพลังงาน 1600 เสมอ ใครลองเล่นดู เปิดไปที่นี่ ใครจัดได้ช่วยบอกด้วยนะ

ไม่ว่าจะคิดยังไง น้ำมันปาล์มแม้จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวมาก แต่ก็มีกรดไขมันอิ่มตัวมากเช่นกัน ... และไม่น่าจะช่วยรักษาระดับ cholesterol ไว้ได้เลย เพราะไม่สามารถปรับใช้งานตาม TLC ได้

แต่กระนั้นก็เถอะ ... ถ้าจะกินของทอดกรอบสุดๆ น้ำมันปาล์มโอเลอิน ก็ดูเป็นตัวเลือกที่ใช้ได้จริงๆ
ส่วนผลทางคลินิกนั้น ผมยังไม่ได้ลองติดตามดูว่ามีเปเปอร์อะไรออกมาบ้าง ... ถ้ามีใครจะสรุปมาให้อ่านก็จะยินดีมากๆ ...

Sunday, February 21, 2010

เชิญชวนทำทานกับน้องหมา 4 ขาครับ

อ่านรายละเอียดในภาพโปสเตอร์ข้างล่างนี้นะครับ
ในตอนนี้ผมกับเพื่อนๆมีโครงการจะรับบริจาคเงิน และ สิ่งของเพื่อช่วยเหลือ "บ้านใต้มุ้งฟ้า"
ใครสนใจก็ติดต่อที่ผมได้โดยตรงเลยครับ

Monday, February 15, 2010

ว่าด้วยเรื่องของ Zinc หรือ สังกะสี

สืบเนื่องจากกระทู้ใน พันทิป มีถามว่า อยากกินธาตุ Zinc กินอันไหนดีครับ แนะนำหน่อย ก็เลยพิมพ์แนะนำไป แล้วก็นำมาเก็บในนี้ไปด้วยเลย
เออ แนะนำอย่างไรดีหว่า

เริ่มที่ Zinc ก่อนละกัน Zinc หรือ สังกะสี เป็นแร่โลหะอย่างนึง

เป็นธาตุที่จำเป็น ครับ มันคือ ธาตุตัวเดียวกับ คห.2 ทำเหมือง แต่มันมีประจุ คนละแบบกัน ดังนั้น อย่าไปเอา สังกะสีในเหมืองมากิน หรือ ป่นกิน จะตายได้

ความ สำคัญของมันคือ ที่เราสนใจกันคือ ช่วยในการแบ่งเซลล์ ทำให้เซลล์แบ่งได้มีประสิทธิภาพตามที่มันควรจะเป็น

แปลว่า ถ้ามันแบ่งวันละครั้ง แบบเซลล์ผิวหนัง ลำไส้ มันก็จะแบ่งได้วันละครั้ง ถ้าขาดจะแบ่งได้ช้ากว่านั้น แต่ก็ใช่ว่าใส่ไปเยอะแล้วมันจะแบ่งทุก ชม นั่นก็ไม่ใช่ละ

และเมื่อมันช่วยในการแบ่งเซลล์ สิ่งเหล่านี้จึงตามมา

1. ระบบ สืบพันธุ์ทำงานได้เต็มที่ ก็มันแบ่งเซลล์ได้เต็มที่ เชื้อแข็งแรง
2. ระบบ ภูมิคุ้มกันทำงานเต็มที่ เพราะมันแบ่งเซลล์ได้เยอะ
3. ผิวหน้าใส แผลหายเร็ว เพราะมัน...คำเดิมคือ แบ่งเซลล์ได้เร็ว

และอีกสารพัด เพียงเพราะมัน แบ่งเซลล์ได้เต็มที่

เพราะฉะนั้น จะ "กินแล้วหน้าใส" เมื่อคนๆนั้นกิน ไม่พอ แต่ถ้า กินพออยู่แล้ว แต่ "หน้ามันไม่ใส" กินเพิ่มไป "ก็ไม่ใสไปกว่าเดิม" เท่าไหร่

ถ้าเอาตามที่แนะนำกันไว้ กินอาหารทั่วไปประจำวัน เราจะได้ Zinc เพียงพอ โดยไม่ต้องขวนขวายมากินเพิ่ม

แต่ถ้าอยากกินเพิ่ม 10mg ของ Zinc ต่อวัน ก็พอละ ที่เหลือกินจากอาหารเอา

อาหารอะไรมี Zinc สูง

มัน ก็ไปเข้าตำรา "อาหารเตะปี๊บดัง" นั่นคือ "หอยนางรม" ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่ ว่ากันตามจริง อาหารอะไรที่มันโตได้ มันมี Zinc ทั้งนั้น เพราะ .... คำตอบเดิม มัน จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์

ถ้าจะซื้อกิน ซื้อยี่ห้ออะไร ...
ไปร้าน ขายยา บอกว่า ซื้อ Zinc ยี่ห้ออะไรก็ได้ ถูกที่สุด ดูข้างขวดว่า มีปริมาณ Zinc เท่าไหร่ เอาแค่ Zinc นะ ถ้าไม่รุ้ ดูไม่เป็นถามเภสัชกร ประจำร้าน ถ้าไม่มี เปลี่ยนร้านไปเลยไม่ต้องซื้่อมัน

Zinc ดูดซึมได้ดี ถ้ามี โปรตีนอยู่ด้วย และดูดซึมได้น้อยถ้ามี ไฟเตต จากพืช

ถ้า กินในปริมาณต่ำ Zinc ส่วนเกิน เซลล์ในลำไส้ จะดูดเก็บไ้ว้ ถ้าร่างกายขาด ถึงจะส่งไปให้ ดังนั้น จะตะบี้ตะบันกิน ก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ เพราะลำไส้กันไว้หมด

ถ้ากินมากๆเข้า ดีไม่ดีจะกันการดูดซึมธาตุเหล็กไปอีก เพราะงั้นกินระดับต่ำๆ ก็พอ คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจแล้ว

Sunday, January 24, 2010

ครีมกันแดด ZA (ฮาดี)

อ่านเอาเองในกรอบข้างล่างนะครับ

Do Re Mi Fa So La Ti Do (도레미파솔라시도)

หนังดีครับสนุกดี เห็นว่าสร้างจากเรื่องเขียนบนอินเตอร์เน็ต แต่ที่ดู เพราะว่า ... อย่างเดียวเลย
พระเอกชิ้อ Jang Geun-seok (장근석) ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเหมือนกัน แต่ ... ดูรูปเอาเองละกัน
เห็นแผ่นนี้ที่ร้าน ปุ๊บ แทบจะตัดสินใจหยิบมาปั๊บ (จริงๆก็หยิบมาเลยทันที) ตัวหนังไม่มีใครถือลิขสิทธิ์ในเมืองไทย
แต่ที่ผมมี มีซับไทยให้ด้วย แค่นี้..ก็พอใจแล้ว (คนแปลซับ แปลได้ดีมาก ไม่มีนรกเลย ...)