Sunday, March 28, 2010

เครื่องดื่มใหม่ Goodserv Mew

กินแล้วรสชาติใช้ได้อยู่ คุณค่าทางโภชนาการก็ตามรูป ถ่ายมาไม่ค่อยชัด แล้วก็ไม่ได้ถ่ายใหม่ ฮ่า ฮ่า

 

No comments: