Thursday, August 26, 2010

ความรู้เรื่องน้ำตาล

สรุปมาจาก คลิปของ อาจารย์อาณดี

น้ำตาลทรายผลิตจากอ้อย หรือ หัวบีตรูท (หัวผักกาดหวาน) น้ำตาลปี๊บ กับ น้ำตาลปึกมาจากวัตถุดิบเดียวกัน คือ น้ำตาลสดจากจั่นมะพร้าว หรือ จากตาลโตนด นำเอามาเคี่ยว ถ้าใส่ปี๊บก็เรียกน้ำตาลปี๊บ ทำมาเป็นก้อนๆ เรียกน้ำตาลปึก

น้ำตาลอ้อย (เป็นแว่นๆ) ใช้วัตถุเดียวกับน้ำตาลทรายคือ น้ำอ้อย แล้วเคี่ยวเหมือนทำน้ำตาลปี๊บ ส่วนน้ำตาลทรายจะใช้เครื่องระเหยน้ำออกจนข้นแล้วตกผลึกจะได้น้ำตาลทรายออกมา

น้ำตาลทรายมีความขาวหลายระดับขึ้นกับความบริสุทธิ์ของมัน ถ้าตกผลึกครั้งเดียวจะได้น้ำตาลทรายที่เป็นสีแดง (น้ำตาลทรายที่เป็นผลึก แต่มีสีแดงๆ) ถ้านำผลึกไปล้างหรือตกผลึกซ้ำ ก็จะได้น้ำตาลทรายผลึกขาวบริสุทธิ์

รสชาติของน้ำตาลที่ว่ามาจึงมาจาก น้ำตาลที่เรียก ซูโครส ทั้งหมด แต่องค์ประกอบของตัวน้ำตาลที่แตกต่างกัน เช่น น้ำตาลทรายแดงจะมีแร่ธาตุบางชนิดปนอยู่ หรือ น้ำตาลปี๊บที่มีไขมันปนอยู่นิดหน่อย มีโปรตีน และอื่นปนอยู่ จึงทำให้มีรสชาติ และกลิ่นที่แตกต่างกันออกไป มีความหวานมัน หวานหอม ส่วนน้ำตาลทรายจะหวานมากเพราะน้ำตาลมีความบริสุทธิ์สูง แต่ความหวานของมันมาจากอย่างเดียวกันคือ น้ำตาลซูโครส

สารฟอกขาวในน้ำตาลทรายนั้นมีใช้กันเมื่อในอดีต แต่ปัจจุบันมีกระบวนการผลิตที่ดีขึ้น เช่น การตกผลึกซ้ำ หรือ ล้างผลึกน้ำตาลด้วยน้ำอุ่น จึงไม่มีการใช้สารฟอกข้าวในการผลิตน้ำตาลทราย แต่ในการผลิตน้ำตาลปี๊บ น้ำตาลปึกกลับมีการใช้สารฟอกขาวมาก เพราะผู้ผลิตมักเป็นรายย่อยซึ่งขาดความรู้ในกระบวนการผลิต

น้ำตาลปึกที่เก็บในอุณหภูมิห้องมันจะเยิ้มเร็วมาก โดยเฉพาะพวกที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทรายเลยจะเก็บได้ไม่เกิน 7 วันในอุณหภูมิห้อง ถ้าเก็บในตู้เย็นจะสามารถยืดอายุของมันได้ โดยทั่วไปในการผลิตก็มักจะมีการเติมน้ำตาลทรายเพื่อให้น้ำตาลปึกคงรูปได้ดีในอุณหภูมิห้อง ถ้ามันแข็งมากแสดงว่ามีส่วนของน้ำตาลทรายมากขึ้น
น้ำตาลหลอม คือน้ำตาลทรายมาละลายน้ำเติมสีแล้วทำให้เป็นก้อนๆเหมือนน้ำตาลปี๊บ ทั้งกลิ่นและรสชาติจึงไม่เหมือนกับน้ำตาลปึกที่ทำจากน้ำตาลธรรมชาติ

Wednesday, August 25, 2010

ขั้นตอนอัพเดต FW ของ 5800

ขั้นตอนการ Update FW ในแบบของผม เพราะชอบแบบ Fresh copy มากกว่า
  • Charge Battery
  • Backup ใน Internal Memory : Contacts, Message
  • Backup ใน Ovi Suit : Contacts, Message
  • Backup Memory Card : Folder Image, Sound (เฉพาะเสียง ringtone), Video (คลิปที่ลงในเครื่อง), Backup นอกนั้นลบทิ้งหมด
  • Update FW
  • Hard Reset : *#7370# ; 12345

Tuesday, August 10, 2010

Hide menu in Firefox 3.6.x bug and solution

After I installed the latest version of Mozilla Firefox, at this time 3.6.8, and tried to hide the Menu Bar by build in FF commands (right click on the menu bar and uncheck “Menu Bar”). FF hides the menu as I needs but after I restart FF the menu bar will return and can’t use the old method to hide it again until I checked it to “show menu bar” and restart it again. So I could not hide it completely. For now, I found the solution; it seems to be a profiles bug of FF so I run FF in safe mode and check for “Reset toolbars and controls” and then click on “Make changes and restart”. After the browser loaded, I can hide or show the menu bar as I preferred.

Please contribute a nutritional labeling of Thai Food products

First of all, I’d like introduce myself, my name is Bank. Now, I’m a dietetics student at the Institute of nutrition, Mahidol University. In the nearest future, I will be a dietitian, a health care professional expertising in nutrition and working in some hospital.

I am developing a nutrition label database for Thai food products that is available in the market since it does not exist. It is possible that some organization may have a database but limited to publication. I’d kindly need your help at this point. The database will be valuable for patients who seek for advice of controlling calories, sodium intake or limit fat in their food. Furthermore this created database could be beneficial to doctor, dietitian, nurse, nutritionist or other health care professional to work efficiently.

The process to develop the database includes collecting a food’s nutrition labeling in the market, taking pictures, and creating data into a computer database. Now I experience the limitation of collecting data due to the broad spectrum of Thai food. I am kindly ask all of the readers to participate in this project as you may:
  1. Spread this campaign to your friends, family or anyone.
  2. Share a nutrition labeling of the food that you are interested or you bough it through nbuddy.pc[a][t]g-m-a-i-l.com
  3. Subscribe your nutrient information directly through http://bit.ly/nulabel as the provided direction in the website would guide you step-by-step to complete the task easily.
I appreciate to all of your participation and I will launch the updated database to public every 3 or 6 month.

Thank you for your attention.

Thursday, August 05, 2010

Bp ดรอปจากท้องเสีย

เก็บมาจากพันทิป กระทู้นี้

mello man : ผมเห็นกลไกหลังจากที่มีความดันต่ำแล้ว ระบบซิมและพาราซิมไปทำงานให้หัวใจเพิ่ม cadiac output แต่สงสัยว่า ที่ทำให้เกิดความดันต่ำ เพราะอะไร

vandalism : เจ้าของกระทู้เข้าใจถูกแล้ว ที่ว่าเมื่อขาดน้ำ ร่างกายก็จะรักษา cardiac output โดยการ
เพิ่มอัตราชีพจร และหดตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไม่จำเป็น แต่เมื่อเสียน้ำมาก
อัตราชีพจรที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่สามารถรักษา cardiac output ได้ ความดันก็จะตกครับ

การที่เนื้อเยื่อร่างกายไม่สามารถได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ เรียกว่าภาวะช็อค
ในกรณีช็อคจากการขาดน้ำ แบ่งได้ 4 ระยะ ถ้าช็อคระยะแรก เสียเลือดไม่เกิน 15%
ไม่มีอาการ จนระยะ 2 เสีย 15-30% ก็แค่อัตราชีพจรเพิ่ม แต่ถ้าระยะ 3 เสียน้ำมาก
30-40% ก็ถึงกับความดันตก จนระยะสุดท้าย เสียน้ำรุนแรงมากกว่า 40% หัวใจทำงานไม่ไหว
อัตราชีพจรตกไปด้วย ถึงกับตายได้
 ทบทวนๆ ให้มากขึั้นอีก อิอิ